Welkom

Elk mens laat een spoor achter….
je gaat een eindje terug
een stapje verder
staat even stil
dralen, twijfelen,
sporen in het zand,
balanceren op de tenen
soms het spoor bijster

Drie muziekstukken en dat was het dan....
Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten.

Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft.

Het kan anders.
Er zijn woorden voor...
Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is.
Om herinneringen te delen.
Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis...

 

Peter Stam
Afscheidsbegeleiding
Schildershof 36
4871 KT Etten-Leur

06 – 226 99 249

afscheidsbegeleiding@gmail.com


copyright by Peter Stam | 2009